nivo slider image

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowej im Marii Konopnickiej w Konarach  

Szkoła  Podstawowa im Marii Konopnickiej w Konarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.spkonary.pl

Data ostatniej aktualizacji strony 22.03.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak sformułowanych napisów dla niesłyszących
 • Znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.
 • Są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt,.
 • Zdarzają się przypadki  skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-30
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-11
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor szkoły – Anna Stopa
 • E-mail: spkonary@poczta.onet.pl
 • Telefon: 12 270 41 42

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Ul Szlak 73 Kraków

Tel Tel: 12 448-11-10
Fax: 12 448-11-62
Email: kurator@kuratorium.krakow.pl

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 • Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia głównego szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

 

Kalendarz
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach
Konary, ul. Szkolna 13, 32-031 Mogilany, tel.: 12 270 41 42, e-mail: spkonary@poczta.onet.pl
Copyright by www.spkonary.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content