nivo slider image

Bezpieczny powrót do Szkoły

18 sierpnia, 2020

Informacja dla Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach
26 sierpnia  2020 r.

 

Ogólne zasady organizacji pracy od 1 września 2020r.

 1. Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Konarach wznawia funkcjonowanie w dniu 1 września  z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia,  Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz kuratorium Oświaty. Na terenie szkoły obowiązuje procedura z dnia 25 sierpnia 2020r.  W szkole obowiązuje nadal częściowi procedura z dnia 18 maja 2020. Obie  procedury znajdują się na stron internetowej szkoły.
 2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 • ogranicza się możliwość przebywania osób z zewnątrz na terenie Szkoły, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk do budynku można wejść tylko wejściem  głównym
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 • osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do sekretariatu ; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły. Rodzice nie mogą wchodzić na teren szatni Szkoły.
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Uczniowie do mycia rąk używają mydła wpłynie i wody.
 4. Szkoła czynna jest w godzinach: od godz 7.40
 5. Termometry do pomiaru temperatury może zostać użyty przez personel Szkoły w razie podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych
 6. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 7. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 8. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych
 2. .Do szatni szkolnej wchodzą tylko uczniowie wyposażeni w ochronę ust i nosa tzw. maseczkę. Uczeń powinien posiadać trzy czyste maseczki       ( jedna w użyciu drugą w plecaku , trzecią w szafce szkolnej)
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły. Rodzice mogą wchodzić tylko do przedsionka szatni. Dystansu od kolejnej osoby wynosi   1,5 m, dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.
 4.  Uczniowie uczą się tylko w jednej sali. Nauczyciel jest zobowiązany do odprowadzenia uczniów w wyznaczone miejsce do spędzania przerwy po zakończeniu swojej lekcji. Uczniowie klas od I-III spędzają przerwy na korytarzu poza głównym harmonogramem przerw
 5. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, Rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. Uczniowie posiadają własną ochronę ust i nosa, którą będą używać w przestrzeni wspólnej Szkoły ( na korytarzach i w szatni ) Przerwy  międzylekcyjne uczniowie spędzają na wyznaczonych korytarzach 
 10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 11. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 12. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.
 13. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.
 14. Dyrektor Szkoły może zmienić zasady organizacji pracy na nauczanie hybrydowe lub nauczanie na odległość.

 

REGULAMIN  PRACY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KONARACH

od dnia 1 września 2020

 

 1. Do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie zdrowe dziecko
  (bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną).
  Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko również musi być zdrowa.
 2. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej (wyjątkiem jest przekazanie informacji o stanie zdrowia dziecka oraz Rodzice 3 latków w miesiącu wrześniu ).
 3. Nie można przyprowadzić do przedszkola dziecka jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 4. Rodzice zobowiązani są zdezynfekować dłonie przed wejściem
  do przedszkola, założyć rękawiczki ochronne oraz zakryć usta i nos.
 5. Dziecko nie może przynosić do przedszkola, ani z niego wynosić, niepotrzebnych zabawek oraz innych przedmiotów.
 6. Rodzice zobowiązani są przekazywać nauczycielowi istotne informacje
  o stanie zdrowia dziecka.
 7. Obowiązuje dystans społeczny (2 metry) między rodzicami
  a pracownikami przedszkola, innymi dziećmi, a także rodzicami
  innych dzieci przed budynkiem przedszkola.
 8. W razie niepokojących objawów u dziecka, nauczyciel powiadamia rodzica w celu niezwłocznego odbioru dziecka z przedszkola.

 

 

 

 

Kalendarz
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach
Konary, ul. Szkolna 13, 32-031 Mogilany, tel.: 12 270 41 42, e-mail: spkonary@poczta.onet.pl
Copyright by www.spkonary.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content