nivo slider image

Jeszcze jeden tydzień ….

7 kwietnia, 2021

Szanowni Państwo, Rodzice naszych Przedszkolaków

Niestety  do  18 kwietnia oddziały przedszkolne pozostają  w trybie nauki zdalnej. Przypominamy jednocześnie, że przedszkole możne zapewnić opiekę  dla dzieci Rodziców z  wybranych grup zawodowych. Prosmyi o kontakt w tej sprawie z Sekretariatem Szkoły. Poniżej fragment  Rozporządzenia MEiN z dnia 26 marca 2021. https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf

 

 Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

 

1)rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)rodziców dzieci, którzy:

 

a)są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b)realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c)realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19,

d)pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e)wykonują działania ratownicze,

f)są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6pkt5 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z2020r. poz.1876 i2369),

g)są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa wart.48a ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej,

h)są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa wart.67 i art.69 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

i)są zatrudnieni w placówkach opiekuńczowychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczoterapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach pre adopcyjnych,

j)są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k)są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart.2 ustawy z nią 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

 

ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci

 Z wyrazami szacunku

Anna Stopa

Dyrektor szkoły

 

Kalendarz
Kwiecień 2021
P W Ś C P S N
« Mar    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Najnowsze zdjęcia
prez7 prez prez-9 prez-8
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach
Konary, ul. Szkolna 13, 32-031 Mogilany, tel.: 12 270 41 42, e-mail: spkonary@poczta.onet.pl
Copyright by www.spkonary.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.